navigation-profile navigation-search navigation-menu navigation-services navigation-mail navigation-mail navigation-laddarefill navigation-forum navigation-close navigation-plus navigation-minus navigation-chevron-right navigation-newspaper heart

Telias plusgiro stängs den 6 maj

Uppdaterad: 2015-05-06 09:15

Från och med den 6 maj kommer det inte gå att betala Telias fakturor till Plusgiro 820004-0.

Inbetalningar kommer endast att kunna göras via Bankgiro 820-0040. Det innebär att om du försöker betala till plusgirot i din internetbank, så kommer du att få ett felmeddelande.

Har du frågor om hur du beställer autogiro, betalar med e-faktura eller andra funderingar kring din faktura? Läs mer på våra supportsidor för faktura.

arrow-downt arrow-downt information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic