navigation-profile navigation-search navigation-menu navigation-services navigation-mail navigation-mail navigation-laddarefill navigation-forum navigation-close navigation-plus navigation-minus navigation-chevron-right navigation-newspaper heart

Fakturapåminnelse istället för originalfaktura

Publicerad: 2015-07-28 16:33

På grund av ett fel i våra system har fakturapåminnelse gällande fasta abonnemang skickats ut istället för originalfakturan i nummerserie 119 och 120. Detta har åtgärdats och originalfakturan har skickas ut under veckan. Ny förfallodag för denna är 2015-08-31. Vi ber om ursäkt för det inträffade

arrow-downt arrow-downt information navigation-arrow-down navigation-arrow-right