TeliaSonera i Almedalen

Uppdaterad: 2014-06-26 14:49 | Taggar: Nyheter

TeliaSonera finns på plats i Almedalen även i år och bjuder på fritt Telia WIFI i Almedalsparken, i hamnområdet och på ett antal uteserveringar. På Wisby Strand vid Almedalsparken bygger vi ett glashus dit kunder och andra kan komma för information och frågor.

Företrädare för TeliaSonera deltar i en lång rad paneler och diskussioner och vi arrangerar tre egna större evenemang med fokus på digitalisering av tjänster:
   
Streamat seminarium: ”Vård i världsklass – drivet av patientmakt”
Huvudtalare på seminariet är antropologen Susannah Fox som arbetar för ansedda Pew Research Center i Washington DC. Där leder hon arbetet om vårdens digitalisering, The Internet & American Life Project. Seminariet avslutas med en paneldiskussion om hur ökat patientinflytande tillsammans med Internet kommer att förändra vårdens utveckling också i Sverige. Panelen modereras av Mats Edman, chefredaktör för Dagens Samhälle.
Seminariet streamas, se länken nedan.

Öppet seminarium I DI’s tält vid Donners plats torsdag 3 juli kl 10.45-11.30:
”Hur påskyndar vi kommunernas tillgång till digitala tjänster i hela Sverige?"

Det investeras och byggs för fullt i Sverige, både fiber och mobila nät. Samtidigt står kommunerna inför stora ekonomiska utmaningar. För att alla i hela landet ska kunna få tillgång till de nya tjänsterna krävs nya idéer. I det här öppna seminariet får vi ta del av ledande aktörers syn på kommunernas utmaningar.  I seminariet deltar Malin Frenning, chef för TeliaSonera i Sverige, Niklas Nordström, Kommunalråd i Luleå, Åse Blombäck, ordförande Hela Sverige ska leva, Linda Hernström, Erbjudandeansvarig Fiber- och operatörsmarknaden på Telia, Henrik Ishihara, Politiskt sakkunnig hos Anna-Carin Hatt, Näringsdepartementet samt Niklas Sundler, ansvarig för Telias Healthcare-satsning. Panelen modereras av PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens Industri.

Hur samordnar vi initiativ kring vård på distans?
Idag sker ett antal olika initiativ kring vård på distans, digitalisering av trygghetslarm och olika typer av hälsosatsningar. Danmark gör detta i samarbete med Continua. Vad skulle det här kunna innebära för Sverige?

Läs mer om alla våra seminarium under veckan.

Följ gärna TeliaSonera  i Almedalen på:
Twitter: via hashtaggen # telia_almedalen
Facebook: www.facebook.com/teliaforetag
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/telia-sverige
Trender och nytta: www.telia.se/trenderochnytta

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

cf-close-icon cf-add-round-icon cf-remove-round-icon cf-star-icon cf-check-icon
close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton