The Heartbleed Bug - Säkerhetslucka på Internet

Publicerad: 2014-04-12 19:17

Tisdagen den 8 april upptäcktes en stor säkerhetslucka på internet. Säkerhetsluckan har fått namnet "The Heartbleed Bug" och innebär att många webbplatser på internet blivit sårbara, och intrångsvänliga för hackare. Det betyder att hackare kan ta sig in i databaser och komma över känslig information, som till exempel: användarnamn/lösenord, telefonnummer, kontouppgifter etcetera.

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

CERT-SE har nyligen publicerat en nyhet om denna sårbarhet i OpenSSL (Programvaran som används för att skydda internetkommunikation mot avlyssning), som kräver en direkt säkerhetsåtgärd från leverantörer och administratörer för olika webbplatser. Mer information: https://www.cert.se/2014/04/ny-sarbarhet-i-openssl-1-0-1

 

Telia kontrollerade omedelbart vilka applikationer och webbplatser som behövde uppdateras så fort säkerhetsluckan upptäcktes. Säkerhetsuppdateringar har genomförts och vi kan konstatera att www.telia.se inte är, eller har varit sårbar för den här säkerhetsluckan och intrång. Vi kan med säkerhet säga att det inte finns några risker med att handla på www.telia.se eller förändra/beställa tjänster på Mina sidor.

 

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

cf-close-icon cf-add-round-icon cf-remove-round-icon cf-star-icon cf-check-icon
close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton