navigation-profile navigation-search navigation-menu navigation-services navigation-mail navigation-mail navigation-laddarefill navigation-forum navigation-close navigation-plus navigation-minus navigation-chevron-right navigation-newspaper heart

Leveransförseningar

Publicerad: 2013-09-27 16:20

Vi har för närvarande förseningar på våra leveranser av bredband, bredbandstelefoni och digital-tv på grund av ett systemfel som berör ett mindre antal kunder. Vi beklagar detta och jobbar för att förseningen ska bli så kort som möjligt. Alla berörda av förseningen kommer att få mer information och nytt leveransdatum via SMS.

arrow-downt arrow-downt information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic