navigation-profile navigation-search navigation-menu navigation-services navigation-mail navigation-mail navigation-laddarefill navigation-forum navigation-close navigation-plus navigation-minus navigation-chevron-right navigation-newspaper heart

Namnbyte på anslutningar till Telia Mobil Dela

Publicerad: 2013-10-09 09:00

Information till dig som har Telia Mobil Dela med en eller flera anslutningar kopplade till ditt abonnemang. Från och med 9 oktober byter vi namn på anslutningar kopplade till abonnemanget Telia Mobil Dela och din faktura kommer innehålla de nya namnen från nu.

Namn t o m 8 oktober 2013            Namn fr o m 9 oktober 2013

Telia Mobil Dela Mobilanslutning           Telia Mobilanslutning

Telia Mobil Dela Egen Mobilanslutning   Telia Egen Mobilanslutning

Telia Mobil Dela Surfanslutning            Telia Surfanslutning

Telia Mobil Dela Surfanslutning            Telia Egen Surfanslutning

arrow-downt arrow-downt information navigation-arrow-down navigation-arrow-right