navigation-profile navigation-search navigation-menu navigation-services navigation-mail navigation-mail navigation-laddarefill navigation-forum navigation-close navigation-plus navigation-minus navigation-chevron-right navigation-newspaper heart

Första fakturan för Telia Mobil Komplett

Publicerad: 2013-12-06 15:16

När du byter abonnemang till Telia Mobil Komplett kan din första faktura vara högre än normalt. Detta beror på att debiteringen ändras från efterskotts- till förskottsdebitering av ditt abonnemang.

Fakturan innehåller därför kostnader från både ditt föregående abonnemang samt för ditt nya abonnemang Telia Mobil Komplett. Debiteringen för ditt nya abonnemang avser perioden från och med det datum du startade abonnemanget fram till nuvarande fakturaperiods slut.

På kommande fakturor för ditt abonnemang kommer faktureringsperioden endast att avse en månad åt gången.

Fakturaexempel för Telia Mobil Komplett
 

arrow-downt arrow-downt information navigation-arrow-down navigation-arrow-right