Första fakturan för Telia Mobil Komplett

Publicerad: 2013-12-06 15:16

När du byter abonnemang till Telia Mobil Komplett kan din första faktura vara högre än normalt. Detta beror på att debiteringen ändras från efterskotts- till förskottsdebitering av ditt abonnemang.

Fakturan innehåller därför kostnader från både ditt föregående abonnemang samt för ditt nya abonnemang Telia Mobil Komplett. Debiteringen för ditt nya abonnemang avser perioden från och med det datum du startade abonnemanget fram till nuvarande fakturaperiods slut.

På kommande fakturor för ditt abonnemang kommer faktureringsperioden endast att avse en månad åt gången.

Fakturaexempel för Telia Mobil Komplett
 

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

cf-close-icon cf-add-round-icon cf-remove-round-icon cf-star-icon cf-check-icon
close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton