Överlåtelseavtal - abonnemang
Här kan du fylla i och skriva ut ett överlåtelseavtal för dina fasta eller bredbandsabonnemang hos Telia. Maximalt 20 abonnemang per formulär.
Se formulär längre ner på sidan.

formuläret för överlåtelse för dina mobila abonnemang hittar ni här.


Tänk på detta när du gör en överlåtelse.

Paketerat erbjudande

Om du har ett paketerat erbjudande måste du kontakta kundtjänst på 90 400 för att bryta upp det innan du kan beställa bytet av de enskilda abonnemangen.

Mina Sidor På Arbetet
Då du överlåtit din tjänst till ett nytt organisationsnummer så måste du, om du ska kunna fortsätta se och administrera de överlåtna abonnemangen och tjänsterna, skapa ett nytt inloggningskonto till MSpA med det nya organisationsnumret.

Datatjänster
 • Publika IP-adresser:
  OBS, Publika ip-adresser kan inte överlåtas, varpå en ny ip-ansökan måste göras av tillträdande kund, för att behålla tidigare tilldelade ip-adresser. Ip-ansökan görs på www.telia.se/ipansokan.
  Fyll i aktuella kontaktuppgifter för ip-adresserna samt ange befintlig adressrymd (som ska överlåtas) under avsnittet om "övrig information gällande ansökan".
  Nyttjandet av de befintliga IP adresserna ska dessutom redovisas.
  Ip-ansökan ska ha inkommit till Telia senast fjorton dagar efter genomförd överlåtelse för att Telia ska kunna garantera fortsatt full funktion på tjänsten.


 • Telia Betal:
  Vid en Telia Betal så måste även Application Service Provider (insamlaren) sägas upp av samma kund som tecknade avtalet
Tillvalstjänster
Tillvalstjänster(Trafikavtal eller Telebonus, Telesvar, Kod, Telelås, Nummerpresentation m.fl.) eller förval på abonnemanget, försvinner i samband med överlåtelsen. Finns det avtal med en annan operatör på abonnemanget så måste det sägas upp av samma kund som tecknade avtalet. När överlåtelsen är godkänd kan den nya kunden beställa tilläggstjänster.

Mobila abonnemangsformer
Du övertar mobilabonnemanget med den abonnemangsform som frånträdande kund haft. I det fall denna abonnemangsform numera är säljstoppad får abonnemanget automatiskt en likvärdig abonnemangsform. När avtalet inkommit till oss och överlåtelsen registrerats, kan du utan extra kostnad byta till en annan abonnemangsform som kanske passar dig bättre. Under bindningstiden gäller dock vissa begränsningar för byte av abonnemangsform; det är t.ex. inte möjligt att byta till Telia Refill.

Priset
Priset för överlåtelse finner du under rubriken Priser. Där väljer du produktområde och sedan det abonnemang som det gäller.

Faktura
I de fall du har betalat abonnemangsavgifter för en period efter överlåtelsedatum kommer en kreditfaktura att skickas till dig. Detta sker vid nästa planerade fakturautskick som vid kvartalsfakturering är tre månader efter föregående utskick. Om du betalar en faktura med abonnemangsavgift för perioden efter överlåtelsedatum, får du automatiskt pengar tillbaka i efterhand.

Underskrift
För att överlåtelsen ska vara giltig ska alla uppgifter vara ifyllda. Efter underskrift av firmatecknare måste du sända avtalet till oss med post. Adressen finns överst på utskriften.


Enstaka växelledningar, föreningsabonnemang och direktvalsanknytningar kan inte överlåtas. Kontakta Telia för information.De fält som är markerade med "*" är obligatoriska.
Frånträdande kund
Företagsnamn:*
Organisationsnummer:* (xxxxxx-xxxx)
Tillträdande kund
Företagsnamn:*
Organisationsnummer:* (xxxxxx-xxxx)
Fakturaadress
Företagsnamn:*
c/o namn:
Box:
Gatuadress (gata,nr,tr):
Postadress (nr, ort):*
Land:
Beställare/Kontaktperson i detta överlåtelseärende för frånträdande kund
Kontaktperson
För och efternamn:*
Telefonnummer:* -
Mobilnummer:
Beställare/Kontaktperson i detta överlåtelseärende för tillträdande kund
Kontaktperson
För och efternamn:*
Telefonnummer:* -
Mobilnummer:
Beställningsdatum
2019-02-18
Önskat datum för överlåtelsen
Ange datum:
Abonnemang som ska överlåtas
Abonnemangsnummer:* -
Teleabonnemang: ange telefonnummer med riktummer enligt xxxx-xxxxxx.
Bredbandsabonnemang: ange abonnemangsnumret enligt INT-xxxxx.
Telia Kontor Bas: ange abonnemangsnumret enligt OFF-xxxxxx.
Datatjänster: ange abonnemangsnumret enligt FNT-/DNI-/TIC-/FB-/DPK-xxxxxx.
Överlåtelse av privat bredband till företag ange abonnemangsnummer enligt B-xxxxx
Andra abonnemangsformer kan överlåtas. Ange numret uppdelat enligt ovan.


Vill du ångra val av abonnemangsnummer kan du markera numret och klicka Ta bort.
Nummer att överlåtas
Eventuellt meddelande


 
 
Vid överlåtelsetidpunkten övertar tillträdande kund ansvaret för den bindningstid som återstår på abonnemanget.

Avtal och villkor
Jag har tagit del av avtal och villkor för överlåtelsen. * Villkoren läser du här.

Överlåtelsen är giltig med underskrifter av behöriga firmatecknare och efter Telias godkännande.

 

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!