MER DIGITAL

Mer Digital hjälper kommunernas invånare att inspireras av digitaliseringens möjligheter och användningsområden, men också att konkret lära ut hur digitala hjälpmedel kan göra vardagen både enklare och roligare.

De nationella målen för bredbandsutbyggnad och digitalisering är ambitiösa i vårt land. Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och till år 2025 bör alla ha tillgång till en snabb uppkoppling.

Utnyttja nätets fulla potential

Vi på Telia delar regeringens ambition. Kommuner ska fibreras, välfärdstjänster digitaliseras och inte minst behövs krafttag mot det digitala utanförskapet. Idag är det uppskattningsvis mer än en miljon människor i Sverige som saknar kunskapen, förmågan och tekniken för att ta del av den digitala världen.

Därför erbjuder vi Mer Digital – en grundläggande IT-utbildning för att lösa det digitala utanförskapet i din kommun. IT och internet har på ett par decennier helt förändrat samhället. Nya digitala tjänster inom skola, vård och omsorg ger oss möjlighet att ta del av samhällstjänster på ett helt annat sätt än tidigare. Tjänster inom vård och äldreomsorg bidrar till exempel till att äldre kan bo kvar i sina hem längre. En snabb och stabil uppkoppling ger människor på landsbygden frihet och möjlighet att kunna driva företag och samtidigt bo kvar på sin ort.

Hur fungerar Mer Digital?

Möt Dagmar, 80 och Hans, 76 som är nyfikna på digitaliseringens möjligheter men osäkra på var dom ska börja och vad man kan göra. Som tur är bor de i Sunne i vackra Värmland där kommunen valt att satsa på Mer Digital och tillsammans med Telia bjudit in till workshop!

DET HÄR KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV MER DIGITAL

Minska det digitala utanförskapet och motivera till digital glädje.

Erbjudande

Grundläggande utbildning inom IT samt digitala tjänster och verktyg för kommunens invånare.

Erbjudande

Öka kunskapen och förståelsen för dagens och framtidens digitala samhälle.

Erbjudande

VÅRT ERBJUDANDE

FÖR ATT DIN KOMMUN SKA BLI MER DIGITAL

✓ Sammansättande av projektgrupp

✓ Utbildning av workshop-ledare

✓ Workshop med tillhörande inbjudnings- och utbildningsmaterial

Erbjudande