KOPPLA UPP OCH KOPPLA SAMMAN DIN FASTIGHET

Överskådlig och proaktiv fastighetsdrift sparar tid, pengar och miljö.

Erbjudande

GÖR FASTIGHETEN REDO FÖR DAGENS OCH MORGONDAGENS TJÄNSTER

Med Telia Fastighetsstyrning kopplar du upp fastighetens utrustning och undercentraler för övervakning och fjärrstyrning.

Vi tillhandahåller kommunikationen - du kontaktar tjänsteleverantörer som erbjuder den systemintegration och hårdvara som just din lösning behöver. En överskådlig, proaktiv och effektiv fastighetsdrift bidrar till kostnadsbesparingar, enklare vardag och bättre miljö.

  • SÄKERHET

    Förenkla och förstärk din fastighets säkerhetssystem genom tex uppkopplad kameraövervakning, larm, låssystem, porttelefon.

  • SERVICE & UNDERHÅLL

    Effektivisera underhållet genom att övervaka, analysera och fjärrstyra dina system. Med uppkopplad belysning, ventilation och uppvärmning sparar du energi och kostnader.

  • KOMMUNIKATION

    Förenkla kommunikationen med dina boende genom exempelvis digitala trapphustavlor och uppkopplad tvättstugebokning.