SAMFÄLLIGHETER OCH FÖRENINGAR

Villor, radhus, parhus som ingår i en samfällighet, intressegrupp, förening eller byalag hjälper vi få fiber genom gruppavtal eller individuella avtal.

GRUPPAVTAL (AVTAL MED JURIDISK PERSON)

Föreningar och samfälligheter erbjuder vi möjligheten att beställa fiberanslutning genom att teckna ett gruppavtal.

 

1 Stadgar och tillstånd

Se över föreningens stadgar. Om ni inte har några stadgar rörande fiber eller tv i föreningen behöver ni antingen förnya föreningens stadgar eller skapa en ny förening. Alternativt kan ni beställa som enskilda fastighetsägare (se ”Individuella avtal"). Äger ni mark tillsammans behöver vi föreningens tillstånd att gräva.

2 Offert och avtal

Ni behöver vara runt 20 hushåll som ligger nära varandra geografiskt för att vi ska kunna erbjuda er fiberanslutning. En representant från styrelsen kontaktar Telia via fiberoffert@teliacompany.com.
Vi ser över huruvida fibernätet är utbyggt i ert område och återkommer med en offert. Vi erbjuder antingen vårt öppna fibernät Öppen Fiber, där varje hushåll kan välja mellan olika tjänsteleverantörer eller Telia Fiberanslutning, där Telia levererar både fiberanslutning och tjänster.

Om tillräckligt många hushåll beställer fiber så tecknar vi ett avtal.

Läs mer om skillnaden på Öppen Fiber och Telia Fiberanslutning här.


3 Fiberanslutning

Telia hjälper till med allt. Vi sköter hela planeringen, eventuellt grävarbete och installation av utrustning. Hur lång tid det tar innan fiberanslutningen är på plats beror på bland annat på om fibernätet är utbyggt i ert område, väder och byggteknsika förhålllanden. Vi ger er en uppskattning av tidsåtgången när vi tecknar avtal.

INDIVIDUELLA AVTAL (AVTAL VIA INTRESSEGRUPP)

Hushåll i ett område där intresset för fiber är stort kan genom att gå samman i en intressegrupp för att driva processen framåt.

1 Se över intresset

För att vi ska kunna erbjuda er fiberanslutning behöver ni vara runt 60 hushåll som ligger nära varandra geografiskt.
Samla in information om ungefär hur många hushåll det finns i området totalt och hur många som anmält sitt intresse för fiber hittills. Om det finns adresslistor underlättar det vårt arbete.

2 Planering

En representant från gruppen tar kontakt med Telia via kundinitierad-sdu@teliasonera.com. Tillsammans definierar vi ert område i en kartskiss. Naturliga gränser för området är exempelvis större vägar, järnväg, sjö eller skogsparti. Telia ser därefter över huruvida fibernätet är utbyggt i ert område och återkommer med en offert. Kostnaden för en fiberanslutning ligger mellan 20 000 – 35 000 kr per hushåll.

3 Informationskampanj och beställning

För att hjälpa er driva på fiberfrågan tillhandahåller Telia informations- och beställningsmaterial. På vissa orter kan vi även stötta med ett informationsmöte.
Vi erbjuder antingen vårt öppna fibernät Öppen Fiber, där varje hushåll kan välja mellan olika tjänsteleverantörer eller Telia Fiberanslutning, där Telia levererar både fiberanslutning och ett grundpaket med bredband, tv och/eller telefoni.

Läs mer om skillnaden på Öppen Fiber och Telia Fiberanslutning här.

4 Fiberanslutning

Om tillräckligt många hushåll beställer fiberanslutning så tecknar vi ett avtal. Telia hjälper därefter till med allt. Vi sköter hela planeringen, eventuellt grävarbete och installation av utrustning.

Hur lång tid det tar innan fiberanslutningen är på plats beror på bland annat på om fibernätet är utbyggt i ert område, väder och byggteknsika förhålllanden. Vi ger er en uppskattning av tidsåtgången när vi tecknar avtal.

BYALAG

Byalag hänvisar vi till Telia-ägda Zitius.

Zitius är en kommunikationsoperatör med gott renommé och lång erfarenhet av att att hjälpa byalag och fiberföreningar att skaffa fiberanslutning. Zitius erbjuder öppna fibernät och ägs av Telia.

Läs mer:
Zitius hemsida
Informationsbroschyr

Kontakt:
E-post: byalag@zitius.com
Telefon: 031-7557770