FIBERANSLUTNING
STEG FÖR STEG

Vi hjälper till med allt. Vi sköter planering, eventuellt grävarbete, installation och anslutning. Som fastighetsägare behöver du bara beställa och betala för fiberanslutningen.

1. BESTÄLL FIBERANSLUTNING


En fiberanslutning kan du beställa när vi genomför en fiberkampanj i ditt område eller efter att fibernätet är utbyggt i ditt område. Kontakta oss för att få reda på om du kan beställa eller begära en offert. Vi går tillsammans igenom din fastighets förutsättningar och behov, och kommer överens om ett avtal.

Från det att du beställer fiberanslutning till att den är på plats tar det normalt 6-9 månader.

2. PLANERA FIBERDRAGNING

 
Vår entreprenör bokar ett projekteringsmöte med dig. Under mötet planerar ni fiberinstallationen tillsammans och sätter upp en projektplan. Några veckor innan installationen sätter igång skickar vi ut information till hyresgästerna.

3. BYGGNATION OCH FIBERINSTALLATION


Om fibernätet inte är utbyggt i området så gräver vi schakt och drar kablar fram till din fastighet. Vi drar därefter fiberkabel den kortaste vägen från anslutningspunkten i fibernätet i gatan fram till fastigheten, där vi installerar en access-switch i källaren. Parallellt med att fastigheten ansluts till fibernätet förbereder vi inne i lägenheter eller företagslokaler för att sedan ansluta dessa till fastighetsnätet.

 

Anslutning via kabelrör

Anslutning via nedgrävd kabel är vårt vanligaste sätt att ansluta fastigheter till fiber. I vissa fall kan indragning via luftburen ledning förekomma istället.

1 Kabelstråk i gatan.

2 Fiberkabel dragen i ny eller befintlig kanalisation, beroende på fastighetens förutsättningar.

3 Intag i husets yttervägg.

4 Anslutning till access-switch i källaren.

5 Anslutning till nätuttag och medieomvandlare i lägenheterna eller företagslokalerna.

4. BESTÄLL TJÄNSTER


De boende som inte har beställt tjänster än, behöver göra det nu. De som har Öppen Fiber kan välja och beställa tjänster på Bredbandswebben. När fiberanslutningen är på plats kan varje hushåll, genom att koppla en dator till vägguttaget, se vilka tjästeleverantörer och vilka tjänster de kan levererera, till just den adressen.

Det går också bra att beställa direkt från vald leverantör.

De som bor i en fastighet med Telia Fiberanslutning aktiverar de tjänster som ingår i deras gruppavtal här på telia.se. Därefter kan de själva köpa till högre bredbandshastighet eller fler tv-paket via Mitt Telia.