Kom igång med e-post i datorn

Outlook 2013

Så här gör du för att lägga till ett nytt e-postkonto eller ändra ett befintligt i Outlook 2013. Se generella inställningar till höger.

 • 1

  Om det är första gången du startar Outlook 2013 så möts du av följande bilder.
  Klicka Nästa på dessa och gå till steg 2 i guiden.
   

 • Om du redan har startat Outlook 2013 kan du klicka på Arkiv (1) uppe i det vänstra hörnet.
  Därefter klickar du på Lägg till konto (2)

 • 2

  Välj Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper och klicka därefter Nästa.

 • 3

  Välj Pop eller IMAP och klicka därefter Nästa.

 • 4

  Fyll i dina uppgifter enligt nedan:

  Ditt namn: Det namn du vill skall stå som avsändare för e-post du skickar.
  E-postadress: Din e-postadress
  Kontotyp: Typ av konto som du vill konfigurera, POP3 eller IMAP.
  Server för inkommande e-post: mailin.telia.com
  Server för utgående e-post (SMTP): mailout.telia.com
  Användarnamn: Ditt u-nummer eller din fullständiga e-postadress
  Lösenord: Ditt lösenord
   
  Klicka sedan på Fler inställningar.

 • 5

  På fliken Utgående server, bocka i rutan Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering. Se till att valet Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post är valt.
  Klicka sedan på fliken Avancerat.

 • 6

  På fliken Avancerat, se till att portnummer för Utgående server är 465, samt att SSL är valt för Använd följande typ av krypterad anslutning.
  Klicka därefter på OK.

  Inkommande server:
  för POP3: 110 och för IMAP: 143

   

   

 • 7

  Du kommer då tillbaka till denna bild. Klicka på Nästa för att komma vidare.

 • 8

  Nu får du se följande bild där dina inställningar testas. Stämmer inställningarna så får de två testerna (1) gröna bockar. Får de inte det är något fel. Gå i så fall tillbaka och dubbelkolla inställningarna. När du passerat testerna kan du klicka på Stäng (2).

 • 9

  Du bör nu få upp denna bild som visar att ditt e-postkonto blivit tillagt korrekt. Klicka på Slutför.

 • Bra att veta

  Om du har problem med din webmail går det bra att kontakta vår Support.
  Om du har problem med ditt e-postprogram eller andra tekniska inställningar som inte är kopplade till Telias tjänster kan du kontakta vår Premiumsupport.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Outlook 2011

Så här gör du för att lägga till ett nytt e-postkonto eller ändra ett befintligt i Outlook 2011. Se generella inställningar till höger.

 • 1

  Öppna Outlook 2011. Klicka på Outlook. Välj Inställningar.

 • 2

  Under Personliga inställningar välj Konto. Klicka på pluset nere till vänster.

   

 • 3

  Fyll i uppgifter
  E-postadress: Din e-postadress
  Lösenord: Står på din värdehandling
  Användarnamn: Här ska du ange hela din e-postadress
  Välj Typ: POP eller IMAP
  Server för inkommande e-post: mailin.telia.com
  Server för utgående e-post: mailout.telia.com
  Bocka i Åsidosätt standardport och Använd SSL för att ansluta.
  Ändra utgående port till 465.
  Välj Lägg till konto.

 • 4

  Klicka på Fler alternativ.

 • 5

  Vid Autentisering välj Använd information för server för inkommande e-post. Klicka på OK.

  Inkommande server:
  för POP3: 110 och för IMAP: 143

 • 6

  Stäng genom att trycka på röda pricken uppe till höger.

 • Bra att veta

  Om du har problem med din webmail går det bra att kontakta vår Support.
  Om du har problem med ditt e-postprogram eller andra tekniska inställningar som inte är kopplade till Telias tjänster kan du kontakta vår Premiumsupport.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Outlook 2010

Så här gör du för att lägga till ett nytt e-postkonto eller ändra ett befintligt i Outlook 2010. Se generella inställningar till höger.

 •  

   

 • 1

  Starta Microsoft Outlook 2010. Välj Arkiv. Klicka på Info och Kontoinställningar.

 • 2

  Under fliken E-post. Välj Nytt.

 • 3

  Välj Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt.
  Klicka på Nästa.

 • 4

  Välj Internet-e-post. Klicka på Nästa.

 • 5

  Fyll i uppgifter enligt följande
  Ditt namn: Skriv det namn du vill använda som avsändare.
  E-postadress: Skriv din e-postadress.
  Kontotyp: POP3 eller IMAP.
  Server inkommande e-post: mailin.telia.com
  Server utgående e-post (SMTP): mailout.telia.com
  Användarnamn: Här skall du ange hela din e-postadress.
  Lösenord: Här ska du ange lösenordet som står på din värdehandling.
  Kräv säker lösenordsautentisering (SPA) ska inte vara ibockat.
  Klicka på Fler inställningar.

 • 6

  Under fliken Utgående server bocka i Den utgående servern kräver autentisering.
  Klicka på OK.

 • 7

  Klicka på fliken Avancerat. Ange 110 i rutan Inkommande server (POP3) eller 143 (IMAP). För POP3 bocka inte i rutan Servern kräver en krypterad anslutning (SSL). För IMAP se till att det står Ingen i rullisten för Använd följande typ av krypterad anslutning.
  Ange 465 i rutan Utgående server (SMTP).
  Vid Använd följande typ av krypterad anslutning välj SSL.
  Klicka på OK.

 • 8

  För att gå vidare klicka på Nästa. Ett nytt fönster öppnas upp.
  Ett test på kontoinställningar görs och när det är klart, klicka på Stäng.

 • 9

  Din e-postinstallation är nu färdig. Klicka på Slutför.

 • Bra att veta

  Om du har problem med din webmail går det bra att kontakta vår Support.
  Om du har problem med ditt e-postprogram eller andra tekniska inställningar som inte är kopplade till Telias tjänster kan du kontakta vår Premiumsupport.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Outlook 2007

Så här gör du för att lägga till ett nytt e-postkonto eller ändra ett befintligt i Outlook 2007. Se generella inställningar till höger.

 • 1

  Starta Outlook 2007. Om det är första gången du startar Outlook 2007 kommer du nu in i guiden för att skapa ett e-postkonto. Klicka på Nästa. Om du vill lägga till ytterligare ett e-postkonto klickar du på Verktyg, Kontoinställningar, E-post, Nytt och gå vidare till steg 4.

 • 2

  Fyll i ditt namn och din e-postadress. Bocka sedan i rutan Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt. Lämna fälten för ditt lösenord tomma och fyll i senare. Klicka på Nästa.

 • 3

  Bocka i Internet-e-post. Klicka på Nästa.

 • 4

  Fyll i uppgifter enligt följande
  Ditt namn: Här ska du ange för- och efternamn.
  E-postadress: Här ska du ange din e-postadress. Kontrollera att den är rättstavad.
  Kontotyp: POP3 eller IMAP
  Server för inkommande e-post: mailin.telia.com
  Server för utgående e-post (SMTP): mailout.telia.com
  Användarnamn: Här ska du ange hela din e-postadress.
  Lösenord: Här ska du ange lösenordet som står på din värdehandling.
  Bocka i rutan Kom ihåg lösenordet och klicka på Fler inställningar.

 • 5

  Klicka på fliken Utgående server och bocka i Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering och Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post. Klicka sen på OK.

 • 6

  Klicka på fliken Avancerat. Ange 110 i rutan Inkommande server för POP3 och 143 för IMAP. Bocka inte i rutan Servern kräver en krypterad anslutning (SSL)Ange 465 i rutan Utgående server (SMTP). Välj i rutan för Använd följande typ av krypterad anslutning till SSL. Klicka sen på OK.

 • 7

  Klicka på Nästa. Klicka på Slutför.

 • Bra att veta

  Om du har problem med din webmail går det bra att kontakta vår Support.
  Om du har problem med ditt e-postprogram eller andra tekniska inställningar som inte är kopplade till Telias tjänster kan du kontakta vår Premiumsupport.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Outlook 2003

Så här gör du för att lägga till ett nytt e-postkonto eller ändra ett befintligt i Outlook 2003. Se generella inställningar till höger.

 • 1

  Starta Microsoft Outlook 2003. Välj Verktyg. Välj E-postkonton.

 • 2

  Välj Visa (för att kontrollera tidigare konfiguerat konto) eller Ändra befintliga e-postkonton (om du vill ändra inställningar på ett tidigare konfigurerat konto). Klicka på Nästa. Om du ska lägga in ett nytt e-postkonto väljer du Lägg till ett nytt e-postkonto och klickar på Nästa. Fortsätt med steg 4.

 • 3

  Klicka på Lägg till för att lägga till ett nytt e-postkonto. Vill du ta bort kontot ur e-postprogrammet, markera kontot och klicka på Ta bort.

 • 4

  Välj POP3 eller IMAP och klicka på Nästa.

  Använd POP3 om du vill spara dina mail lokalt på endast en dator och IMAP om du vill kunna läsa dina mail på flera enheter.

   

  Outlook2003 - Serverinställningar
 • 5

  Fyll i uppgifter enligt följande
  Ditt namn: Här ska du ange för- och efternamn.
  E-postadress: Här ska du ange din e-postadress. Kontrollera att den är rättstavad.
  Inkommande e-post: mailin.telia.com
  Utgående e-post (SMTP): mailout.telia.com
  Användarnamn: Här ska du ange hela din e-postadress.
  Lösenord: Här ska du ange lösenordet som står på din värdehandling.
  Logga in med säker lösenordsautentisering ska inte vara ibockat.
  Klicka på Fler inställningar.

 • 6

  I fliken Allmänt, fyll i ett valfritt namn på kontot. Klicka på OK.

 • 7

  Klicka på fliken Utgående server och bocka i Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering och Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post. Klicka på OK.

 • 8

  Klicka på fliken Anslutning.

  Om du har bredband: välj Anslut via det lokala nätverket (LAN).
  Om du har uppringt internet: välj Anslut via telefonlinjen. Klicka på OK.

   

 • 9

  Klicka på fliken Avancerat. Ange 110 i rutan Inkommande server för POP3 och 143 för IMAP. Bocka inte i rutan Serven kräver en krypterad anslutning (SSL). Ange 465 i rutan Utgående server (SMTP). Bocka i rutan Servern kräver en krypterad anslutning (SSL). Klicka på OK
  Om du har e-post via någon annan leverantör kontaktar du dem för att få hjälp med att skicka e-post krypterat.

 • 10

  Klicka på Nästa. Klicka på Slutför.

 • Bra att veta

  Om du har problem med din webmail går det bra att kontakta vår Support.
  Om du har problem med ditt e-postprogram eller andra tekniska inställningar som inte är kopplade till Telias tjänster kan du kontakta vår Premiumsupport.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Outlook 2002

Så här gör du för att lägga till ett nytt e-postkonto eller ändra ett befintligt i Outlook 2002. Se generella inställningar till höger.

 • 1

  Starta Outlook 2002. Välj Verktyg. Välj E-postkonton.

 • 2

  Välj Visa (om du vill kontrollera konfiguerat konto) eller Ändra befintliga e-postkonton (om du vill ändra inställningar på ett tidigare konfigurerat konto. Klicka på Nästa. Om du ska lägga in ett nytt e-postkonto väljer du Lägg till ett nytt e-postkonto och klickar på Nästa. Fortsätt med steg 4.

 • 3

  Klicka på Lägg till för att lägga till ett nytt e-postkonto. Vill du ta bort kontot ur e-postprogrammet, markera kontot och klicka på Ta bort.

 • 4

  Välj POP3 eller IMAP och klicka på Nästa.

  Använd POP3 om du vill spara dina mail lokalt på endast en dator och IMAP om du vill kunna läsa dina mail på flera enheter.

  Outlook2002 - Serverinställningar
 • 5

  Fyll i uppgifter enligt följande
  Ditt namn: Här ska du ange för- och efternamn.
  E-postadress: Här ska du ange din e-postadress. Kontrollera att den är rättstavad.
  Inkommande e-post: mailin.telia.com
  Utgående e-post (SMTP): mailout.telia.com
  Användarnamn: Här ska du ange hela din e-postadress.
  Lösenord: Här ska du ange lösenordet som står på din värdehandling.
  Logga in med säker lösenordsautentisering ska inte vara ibockat.
  Klicka på Fler inställningar.

 • 6

  I fliken Allmänt, fyll i ett valfritt namn på kontot. Gå vidare till fliken Utgående server..

 • 7

  Klicka på fliken Utgående server och bocka i Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering och Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post. Gå vidare till fliken Anslutning.

 • 8

  Klicka på fliken Anslutning.

  Om du har bredband: välj Anslut via det lokala nätverket (LAN).
  Om du har uppringt internet: välj Anslut via telefonlinjen. Gå vidare till fliken Avancerat.

 • 9

  Klicka på fliken Avancerat. Ange 110 i rutan Inkommande server för POP3 och 143 för IMAP. Bocka inte i rutan Servern kräver en krypterad anslutning (SSL). Ange 465 i rutan Utgående server (SMTP). Bocka sen i rutan Servern kräver en krypterad anslutning (SSL). Klicka på OK. Om du har e-post via någon annan leverantör kontaktar du dem för att få hjälp med att skicka e-post krypterat.

 • 10

  Klicka på Nästa. Klicka på Slutför.

 • Bra att veta

  Om du har problem med din webmail går det bra att kontakta vår Support.
  Om du har problem med ditt e-postprogram eller andra tekniska inställningar som inte är kopplade till Telias tjänster kan du kontakta vår Premiumsupport.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Microsoft Outlook Express

Så här gör du för att lägga till ett nytt e-postkonto eller ändra ett befintligt i Microsoft Outlook Express. Se generella inställningar till höger.

 • 1

  Starta Outlook Express. I menyn, välj Verktyg och Konton.

 • 2

  Klicka på fliken E-post. För att skapa ett nytt konto klicka på Lägg till eller om du vill administrera ett konto, klicka på Egenskaper.
  Vill du ta bort kontot ur e-postprogrammet, markera kontot och klicka på Ta bort.

 • 3

  I fliken Allmänt:
  E-postadress: Kontrollera att din e-postadress står här och att den är rätt stavad.
  Namn: Här skall ditt för- och efternamn stå.
  Kontrollera att Inkludera det här kontot vid synkronisering och hämtning av e-post är markerad.
  Klicka på fliken Servrar.

 • 4

  Fyll i enligt följande
  Server för inkommande e-post är en POP3 -server
  Inkommande e-post (POP3): mailin.telia.com
  Utgående e-post (SMTP): mailout.telia.com
  Kontonamn: Här skall du skriva hela din e-postadress.
  Lösenord: Här skall du skriva lösenordet som står på din värdehandling.
  Logga in med säker lösenordsautentisering ska ej vara ibockat.
  Servern kräver Autentisering ska däremot vara ibockat.

 • 5

  Klicka på Avancerat. Bocka i Den här servern kräver en säker anslutning (SSL). I rutan för Utgående e-post (SMTP), ändra port till 465. Inkommande e-post (POP3) ska vara 110 och det ska inte vara ibockat för Krypterad anslutning (SSL). Klicka på OK.
  Om du har e-post via annan leverantör skall du i första hand använda inställningarna de anger. Under en övergångsperiod kan du ange port 25 i rutan för Utgående server (SMTP) ändra även Server utgående e-post i punkt 4 till smtprelay1.telia.com.

 • 6

  Klicka på Stäng.

 • Bra att veta

  Om du har problem med din webmail går det bra att kontakta vår Support.
  Om du har problem med ditt e-postprogram eller andra tekniska inställningar som inte är kopplade till Telias tjänster kan du kontakta vår Premiumsupport.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Windows Mail

Så här gör du för att lägga till ett nytt e-postkonto eller ändra ett befintligt i Windows Mail. Se generella inställningar till höger.

 • 1

  Starta Windows Mail. Välj Verktyg och Konton.

 • 2

  Klicka på Lägg till för att lägga till ett e-postkonto. Om du vill redigera ett befintligt konto så markerar du e-postkontot och klickar på Egenskaper.

 • 3

  Ange namn och e-postadress i fälten. Klicka sedan på fliken Servrar.

 • 4

  Fyll i uppgifter enligt följande
  Servern för inkommande e-post är en: POP3-server.
  Inkommande e-post (POP3): mailin.telia.com
  Utgående e-post (SMTP): mailout.telia.com
  E-postanvändarnamn: Här ska du ange hela din e-postadress.
  Lösenord: Här ska du ange lösenordet som står på din värdehandling.
  Logga in med säker lösenordsautentisering ska inte vara ibockat.
  Bocka i Servern kräver autentisering.
  Klicka på Inställningar.

 • 5

  Bocka i Samma inställningar som servern för inkommande e-post har. Klicka på OK.

 • 6

  Klicka på fliken Avancerat. Under Utgående e-post (SMTP). Bocka framför Den här servern kräver en säker anslutning (SSL). Skriv sedan in 465 i rutan för Utgående e-post (SMTP). Gör du i omvänd ordning ändras porten för Utgående e-post till 25 igen. Klicka på OK. Klicka på Stäng.

 • Bra att veta

  Om du har problem med din webmail går det bra att kontakta vår Support.
  Om du har problem med ditt e-postprogram eller andra tekniska inställningar som inte är kopplade till Telias tjänster kan du kontakta vår Premiumsupport.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Live Mail 2011

Så här gör du för att lägga till ett nytt e-postkonto - eller ändra ett befintligt i Windows Live Mail. Se generella inställningar till höger.

 • 1

  Öppna Windows Live Mail 2011. Välj fliken Konto. Klicka på E-post.

 • 2

  E-postadress: Här fyller du i din e-postadress.
  Lösenord: Fyll i lösenordet från din värdehandling.
  Bocka i rutan Konfigurera serverinställningar manuellt.
  Klicka på Nästa.

 • 3

  Ange följande under Server för inkommande e-post:
  Servertyp: POP
  Serveradress: mailin.telia.com
  Port: 110
  Autentisera med: Klartext
  Användarnamn för inloggning: Här anger du hela din e-postadress
  Ange följande under Server för utgående e-post:
  Serveradress: mailout.telia.com
  Port: 465
  Bocka i Kräver en säker anslutning (SSL) och Kräver autentisering.
  Klicka på Nästa.

 • Bra att veta

  Om du har problem med din webmail går det bra att kontakta vår Support.
  Om du har problem med ditt e-postprogram eller andra tekniska inställningar som inte är kopplade till Telias tjänster kan du kontakta vår Premiumsupport.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Live Mail

Så här gör du för att lägga till ett nytt e-postkonto eller ändra ett befintligt i Live Mail. Se generella inställningar till höger.

 • 1

  Starta Windows Live Mail. Klicka på Lägg till ett e-postkonto vid det gröna plus-tecknet till vänster om inkorgen.

 • 2

  Ange e-postadress och lösenord som du fått i din värdehandling. Ange sen ditt visningsnamn som du vill ska synas i meddelanden du skickar från denna e-postadress. Bocka i rutan Kom ihåg lösenordet. Klicka på Nästa.

 • 3

  Kontrollera att servern för inkommande e-post är en POP3-server. Därefter anger du följande:
  Server: mailin.telia.com Port: 110
  Bocka inte i rutan Den här servern kräver en säker anslutning (SSL)
  Under Information om server för utgående e-post anger du följande:
  Server: mailout.telia.com Port: 465
  Bocka i rutorna för Den här servern kräver en säker anslutning (SSL) och
  Servern för utgående e-post kräver Autentisering.
  Klicka på Nästa.

 • 4

  Klicka på Slutför.

 • Bra att veta

  Om du har problem med din webmail går det bra att kontakta vår Support.
  Om du har problem med ditt e-postprogram eller andra tekniska inställningar som inte är kopplade till Telias tjänster kan du kontakta vår Premiumsupport.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
AppleMail

Så här gör du för att lägga till ett nytt e-postkonto eller ändra ett befintligt i Apple Mail. Se generella inställningar till höger.

 • 1

   Starta Apple Mail.

 • 2

  Fyll i enligt följande:
  Namn: Här skriver du ditt namn.
  E-postadress: Här skriver du din e-postadress som du hittar på din värdehandling.
  Lösenord: Här skriver du ditt lösenord som du hittar på din värdehandling.
  Klicka på Fortsätt.

 • 3

  Kontotyp: välj IMAP.
  Beskrivning: Telia Mail
  Server, inkommande e-post: mailin.telia.com
  Användarnamn: Här ska du ange epostadressen som står på din värdehandling.
  Lösenord: Här ska du ange lösenordet som står på din värdehandling.

 • 4

  Bocka ur Använd SSL. I alternativet för Autentisering väljer du Lösenord.

 • 5

  Beskrivning: Här anger du själv beskrivningen för utgånde e-post.
  Server, utgående e-post: mailout.telia.com
  Användarnamn och lösenord är samma som för inkommande e-post. Bocka i Använd autentisering.
  Klicka på Fortsätt.

 • 6

  Bocka i Använd SSLvid Autentisering. Välj Lösenord.

 • 7

  Klicka på Skapa.

 • Bra att veta

  Om du har problem med din webmail går det bra att kontakta vår Support.
  Om du har problem med ditt e-postprogram eller andra tekniska inställningar som inte är kopplade till Telias tjänster kan du kontakta vår Premiumsupport.

   

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Apple Mail Version 5.2

Så här gör du för att lägga till ett nytt e-postkonto eller ändra ett befintligt i Apple Mail version 5.2. Se generella inställningar till höger.

 • 1

  Starta Apple Mail.
  Är det första gången kommer du få upp ett välkomstmeddelande där du får fylla i ditt namn
  samt din e-postadress du vill registrera. Klicka sen på Fortsätt.

  Är programmet använt sedan tidigare gör du följande:
  Under menyn Mail välj Inställningar. Under fliken Konton klicka på plustecknet längst nere till vänster.

 • 2

  Om du valt Inställningar via Mail som i alternativet ovan, öppnas det upp ett nytt fönster där du lägger till nytt konto genom att klicka på plustecknet längst ner till vänster.

 • 3

  I nästa steg behöver du fylla i följande:
  Fullständigt namn: Ange ditt namn som du vill ska visas för mottagaren.
  E-postadress: Ange din fullständiga e-postadress.
  Lösenord: Ange lösenordet du fått i din värdehandling.
  Klicka sen på Fortsätt.

 • 4

  Är det första gången mailprogrammet används får du upp en fråga om certifikat.
  För att gå vidare klicka på Anslut.

 • 5

  Här väljer du vilken typ av server du vill ansluta till.
  Kontotyp: Välj i rullisten POP eller IMAP.
  Server, inkommande e-post: mailin.telia.com
  Användarnamn: Ange din fullständiga e-postadress.
  Lösenord: Ange det lösenord du fått i din värdehandling.
  Klicka sen på Fortsätt.


   

 • 6

  På nästa sida fyller du i följande:
  Server, utgående e-post: mailout.telia.com
  Användarnamn: Ange din e-postadress
  Lösenord: Ange det lösenord du fått i din värdehandling.
  Bocka i Använd autentisering.
  Klicka på Fortsätt 

 • 7

  Här ges en sammanfattning av den inställning du nu gjort och ditt konto är redo för att användas. För att avsluta det hela klicka på knappen Skapa.

   

 • Bra att veta

  Om du har problem med din webmail går det bra att kontakta vår Support.
  Om du har problem med ditt e-postprogram eller andra tekniska inställningar som inte är kopplade till Telias tjänster kan du kontakta vår Premiumsupport.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Apple Mail version 6

Så här gör du för att Konfigurera ett e-postkonto i Apple Mail 6. Se generella inställningar till höger.

 • 1

  Klicka på Mail i programlistan och välj Lägg till konto.

 • 2

  Här fyller du i dina uppgifter och klicka sedan på Fortsätt.

 • 3

  Gör följande:
  Välj IMAP som kontotyp:
  Server, inkommande e-post: mailin.telia.com
  Användarnamn: din e-postadress
  Lösenord: (ditt e-postlösenord)
  Klicka sedan på Fortsätt.
   

 • 4

  Under fliken Kontoinformation kan du kontrollera dina inställningar.
  Beskrivning: Namn på e-postinställningen.
  E-postadress: Din e-postadress.
  Fullständigt namn: Namn som skall visas när du skickar meddelanden.
  Server, inkommande e-post: mailin: mailin.telia.com
  Användarnamn: e-postadress.
  Lösenord: Lösenord för e-postadress.
  Server, utgående e-post (SMTP): Välj den inställning du skall ha för utgående server (mailout.telia.com)
   

 • 5

  Under fliken Avancerat fyller du i följande:
  Port: 143 (klicka inte i SSL)
  Autentisering: Lösenord

   

 • 6

  Val av utgående server SMTP

  Du kan välja en utgående server eller välja att lägga till en ny. Om du väljer att lägga till en ny så klickar du på + i listan till vänster.
   

 • 7

  Standardinställning för Telia är:
  Utgående server: mailout.telia.com
  Port: 465 med SSL.
  Autentisering: lösenord.
  Användarnamn: e-postadress.
  Lösenord: lösenord för e-postadress
   

 • 8

  Om du har en annan internetleverantör än Telia:

  Utgående server: Din leverantörs utgående server
  Använd anpassad port: 25 utan SSL eller din leverantörs angivna portnummer.
  Autentisering: Lösenord.

  Skriv även in e-postadress samt lösenord.
   

 • 9

  Om du har en annan e-postadress än en från Telia:

  Utgående server: Din leverantörs utgående server.
  Använd anpassad port: 587 utan SSL.
  Autentisering: Lösenord.

  Skriv även in e-postadress samt lösenord.
   

 • 10

  Bra att veta

  Om du har problem med din webmail går det bra att kontakta vår Support.
  Om du har problem med ditt e-postprogram eller andra tekniska inställningar som inte är kopplade till Telias tjänster kan du kontakta vår Premiumsupport.
   

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Entourage

Så här gör du för att lägga till ett nytt e-postkonto eller ändra ett befintligt i Entourage. Se generella inställningar till höger.

 • 1

  Starta Entourage. Välj Kontoinställningar.

 • 2

  Dubbelklicka på det konto i listan som du vill redigera. Eller klicka på Nytt om du vill lägga till ett konto.

 • 3

  Fyll i enligt följande
  Namn: Här ska du ange för- och efternamn.
  E-postadress: Här ska du ange din e-postadress. Kontrollera att den är rättstavad.
  Konto-ID: Här ska du ange det användarnamn (epost) som står på din värdehandling.
  IMAP-server: mailin.telia.com
  Lösenord: Här ska du ange det lösenord som står på din värdehandling.
  SMTP-server: mailout.telia.com
  Klicka på knappen Visa avancerade sändningsalternativ.

   

 • 4

  Bocka i samtliga tre rutor överst för SMTP-server, och ange i rutan för standardport för SMTP: 465.
  Markera också Använd samma inställningar som servern för inkommande e-post.
  Stäng sedan detta fönster genom att klicka i rutan överst till vänster.

   

 • 5

  Här har du kommit tillbaka till bilden i stegmoment 3, där du tidigare klickat på
  Visa avancerade sändningsalternativ.
  Klicka nu på OK.

   

 • Bra att veta

  Om du har problem med din webmail går det bra att kontakta vår Support.
  Om du har problem med ditt e-postprogram eller andra tekniska inställningar som inte är kopplade till Telias tjänster kan du kontakta vår Premiumsupport.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Windows 8

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Se generella inställningar till höger.

 • 1

  Öppna E-post från startskärmen.

 • 2

  Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett e-postkonto. Detta går inte att komma runt.
  Du kan skapa ett konto genom att klicka på Skaffa ett Microsoft-konto.

 • 3

  Inne i e-postprogrammet kan du föra din muspekare till det övre eller nedre högra hörnet av skärmen för att få fram följande meny.
  Där väljer du sedan Inställningar. Klicka därefter på Konton, följt av Lägg till ett konto.
  Välj därefter alternativet Annat konto för att komma vidare.

 • 4

  Klicka nu på Visa fler detaljer för att få se följande vy. Fyll i dina uppgifter enligt bilden.

  E-postadress: Skriv din e-postadress.
  Användarnamn: Skriv din e-postadress.
  Lösenord: Här skall du skriva lösenordet som står på din värdehandling.
  Server för inkommande e-post (IMAP): Här skriver du mailin.telia.com.
  Server för utgående e-post (SMTP): Här skriver du mailout.telia.com

  För inkommande e-post, fyll i port 110 för POP3 och 143 för IMAP. Fyll i port 465 för utgående. Kontrollera att alla bockrutor är ifyllda.
  Klicka därefter på Anslut. Då läggs ditt konto till i e-postprogrammet.

 • 5

  Som standard visar e-postprogrammet endast de senaste två veckornas e-post.
  Vill du visa äldre brev än det kan du föra muspekaren till övre eller nedre högra hörnet av skärmen för att komma åt menyn och välja Inställningar, därefter Konton. Klicka sedan på ditt konto och ändra valet Ladda ned e-post från till ett värde som passar dig.

  Värt att veta är att Ditt namn är det namn som kommer att stå som avsändare när du skickar ett brev.

 • Bra att veta

  Om du har problem med din webmail går det bra att kontakta vår Support.
  Om du har problem med ditt e-postprogram eller andra tekniska inställningar som inte är kopplade till Telias tjänster kan du kontakta vår Premiumsupport.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Mozilla Thunderbird

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto eller ändra befintligt i Mozilla Thunderbird. Se generella inställningar till höger.

 • 1

  Starta Mozilla Thunderbird.
  Är det första gången du öppnar upp programmet väljer du att klicka på knappen
  Hoppa över det här och använd en existerande e-postadress.
   

 • 2

  Har du använt programmet tidigare, gör du följande för att lägga till ny e-postadress.
  Klicka på fliken Verktyg. Välj sen Kontoinställningar.
  Klicka på fliken Kontoåtgärder, nere till vänster. Välj Lägg till e-postkonto.

   

 • 3

  Ett nytt fönster kommer nu fram.
  Här fyller du i ditt namn, din e-postadress och ditt lösenord, som du fått i din värdehandling.
  Klicka på Fortsätt.

   

 • 4

  En automatisk sökning görs över de inställningar som angetts.
  Ett felmeddelande dyker upp.
  Thunderbird misslyckades med att hitta inställningarna...
  Ändra inställningarna manuellt på följande sätt.

  Inkommande: IMAP eller POP3, skriv in mailin.telia.com, ange port 143 för IMAP eller 110 för POP3.
  Ändra fliken SSL till Ingen.
  Utgående SMTP: Skriv in mailout.telia.com, ange port 465, fliken för SSL ändras nu till SSL/TLS.
  Användarnamn: Ange fullständig e-postadress här.
  Klicka sen på knappen Testa igen.


   

 • 5

  Har rätt uppgifter fyllts i ändras texten som tidigare gav ett felmeddelande.
  Det står nu istället Följande inställningar hittades genom att undersöka servern.

  Klicka på Klar.

   

 • 6

  Ett nytt fönster med varningstext dyker upp om att inställningar för inkommande server; mailin.telia.com ej använder kryptering.
  För att gå vidare, bocka i Jag förstår riskerna och klicka sen på Skapa konto.
   

 • 7

  Ditt e-postkonto är nu klart för användning.

 • Bra att veta

  Om du har problem med din webmail går det bra att kontakta vår Support.
  Om du har problem med ditt e-postprogram eller andra tekniska inställningar som inte är kopplade till Telias tjänster kan du kontakta vår Premiumsupport.

   

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner

Generella inställningar för e-post

Prova Epostassistenten
Den hjälper dig att ställa in och felsöka din e-post i datorn.
Starta för Windows
Starta för Mac

Användarnamn: din e-postadress
Lösenord: lösenordet i din värdehandling
Inkommande server: mailin.telia.com
POP3-port: 110
IMAP-port: 143
Utgående smtp-server: mailout.telia.com
Smtp-port: 465 med SSL
Smtp-autentisering:

Använd POP3 om du vill spara dina mail lokalt på endast en dator och IMAP om du vill kunna läsa dina mail på flera enheter.

Se även guider för:

Mobiltelefoner och Surfplattor

Chatt

Behöver du hjälp?

Börja chatta Ring mig

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?

Just nu är det många som vill komma i kontakt med oss.

Alla våra rådgivare är upptagna, vänligen försök igen om en liten stund.