Flytta första telejacket

 • Om ditt första telejack sitter på ett opraktiskt ställe i din bostad finns det möjlighet att flytta det. Det du behöver är en kabel med ledare som du kopplar mellan första telejacket och dit du vill flytta ditt första telejack.

  Vill du flytta ditt bredband till ett bättre ställe i din bostad är det viktigt att komma ihåg att bredband måste vara kopplat från ditt första telejack, annars finns det risk för störningar i exempelvis bredband eller tv. Om du endast vill flytta ditt bredband är det bäst att använda en längre nätverkskabel från ditt bredbandsmodem till din dator/tvbox.

  Tycker du det är svårt eller får problem kan du få hjälp genom att beställa Telias installationshjälp.

  Så här gör du

  1. Lossa det befintliga första telejackets fäste.
  2. Koppla bort kablarna 1 och 2 från den nedre delen av det befintliga första telejacket. Jacket måste vara helt frånkopplat. Kopplas inte telejacket ur helt kommer det att orsaka störningar på bredband och tv. 
  3. Skarva telefonkabel 1 och 2 med en ny kabel 3 och 4.
  4. Koppla in den skarvade kabeln, 3 och 4, i den nedre delen av det nya första telejacket.
  5. Du har nu flyttat ditt första telejack.
  6. Sätt tillbaka fästet på båda telejacken. 

   

 • Skarva en kabel

  Detta behöver du:

  • Telejack
  • Skarvklämmor (du kan även tvinna telefonkabeln)
  • Telefonkabel
 • Så här gör du

  Telefonkabeln innehåller ledare. Du ska alltid skarva en blå ledare med en blå ledare osv.

  1. För in en ledare i varje öppning på skarvklämman så långt in det går. Ledaren behöver inte avisoleras.
  2. Tryck in skarvklämmans runda skiva med en tång.
  3. Ledarna är nu skarvade.
 • Bra att veta

  Vill du veta hur du kopplar in fler telejack läs guiden Koppla in flera telejack.

 • Vad tycker du om guiden?

  Tumme upp Tumme ner
Chatt

Behöver du hjälp?

Börja chatta Ring mig

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?

Just nu är det många som vill komma i kontakt med oss.

Alla våra rådgivare är upptagna, vänligen försök igen om en liten stund.