FRAMTIDENS NÄT

Nät för ett digitalt samhälle

Erbjudande

DET HÄR ÄR FRAMTIDENS NÄT

Den snabba digitaliseringen i samhället är en del av vardagen för de flesta av oss. Snabb och stabil uppkoppling med hög kapacitet blir allt viktigare både där vi bor, arbetar och rör oss.

Delar av det gamla kopparnätet lever inte längre upp till dagens behov av driftsäkerhet och kapacitet. Telia fortsätter därför arbetet med att modernisera och bygga ut näten för att kunna leverera nya och avancerade digitala tjänster till våra kunder. Samtidigt går vi över till modernare lösningar och framtidssäker teknik, främst via fiber eller mobilnäten.

Det innebär att vissa kunder som idag får tjänster levererade via gamla delar av kopparnätet istället kommer att erbjudas nya, moderna och framtidssäkra lösningar via Telia eller annan operatör.

FRAMTIDENS NÄT - EN SATSNING SOM ENGAGERAR


Ta del av TV-inslag och artiklar som belyser Framtiden Nät:

VILKA OMRÅDEN BERÖRS 2016 OCH FÖRSTA HALVÅRET 2017?


Nedan kan du se vilka kommuner och stationer som berörs under 2016 och första halvåret 2017. Observera att förändringarna även kan påverka ett fåtal anslutningar som ligger i kommuner som inte listas nedan, men som hör till berörda stationer. Om du har frågor kring om du berörs kan du kontakta din operatör.

Kommuner och orter som berörs 2016 (PDF)

Kommuner och orter som berörs första halvåret 2017 (PDF)

BERÖR FRAMTIDENS NÄT MIG - OCH VAD INNEBÄR DET?

Alla som är berörda, både Teliakunder och kunder till andra operatörer, kommer i god tid före stängning av kopparnätet att få information om alternativa tjänster.

De flesta kunder som berörs av Framtidens nät kommer att erbjudas tjänster via mobilnätet. Kunder som bor i fiberområden kommer att kunna välja mellan fiber- och mobiltjänster.

Även om du inte har Telias fasta tjänster idag, kommer du att ha möjlighet att välja Telias tjänster via mobilnätet.

Erbjudande
Erbjudande

INFORMATION TILL DIG SOM ÄR OPERATÖR I KOPPARNÄTET

 • Information från Post- och telestyrelsen


  Telia informerar Post- och Telestyrelsen (PTS) löpande om hur övergången till framtidens nät fortskrider. Klicka här för att ladda ner relevanta dokument om Framtidens nät som Telia har gett PTS.

   

  På PTS hemsida finns mer information om förändringarna.

   

   

Frågor och funderingar?


Nedan har vi samlat svaren på några vanliga frågor. Du kan också kontakta Telekomguiden – en operatörsneutral kundtjänst som kan ge dig opartisk information och rådgivning.

Ring Telekomguiden på 010-130 79 00, mån-fre 10.00–19.00 och lör–sön 11.00-16.00, eller maila info@telekomguiden.se så guidar de dig kostnadsfritt till vad du kan välja.
Du kan även besöka telekomguiden.se.

VAD HÄNDER NÄR FIBER OCH MOBILT ERSÄTTER DELAR AV KOPPARNÄTET?

Varför görs detta?

Delar av det gamla kopparnätet lever inte längre upp till dagens behov av driftsäkerhet och kapacitet för moderna tjänster. Vi fortsätter därför arbetet med att modernisera och bygga ut näten för att kunna leverera nya och avancerade digitala tjänster till våra kunder. Samtidigt går vi över till modernare lösningar och framtidssäker teknik, främst via fiber eller mobilnäten.

Vilka och hur många berörs?

Under 2016 berörs 29 kommuner av Sveriges totala 290. Privat- och företagskunder till både Telia och andra operatörer kommer att påverkas av förändringarna.

Var sker utvecklingen av Framtidens nät?

Vad händer om Telias täckning är dålig där jag bor?

Oftast fungerar det med routern/basenheten även när det inte går att använda en vanlig mobiltelefon inomhus. Om det inte skulle fungera kompletteras utrustningen med en utomhusantenn, som en tekniker monterar där signalen från mobilnätet är starkast.
Om du trots detta inte kan få en fungerande lösning från Telia finns andra operatörer som kan lösa dina behov. Telia tar självklart ansvar för alla berörda kunder och kommer se till att de får information och vägledning till de olika alternativen. Vi kommer senast i mars att öppna en operatörsneutral kundtjänst där du kan få opartisk information om vilka alternativ som finns. Om inga alternativ finns, kommer PTS att träda in.

Är den nya lösningen lika driftsäker som den tidigare lösningen?

Ja, den nya lösningen är lika driftsäker. Den mobila tekniken drabbas inte heller av avbrott på grund av fallande träd eller blötsnö som skadar ledningarna.

Vad händer om jag inte gör något?

Dina abonnemang i fasta kopparnätet, stängs det datum som står i ditt uppsägningsbrev som du ska få från din operatör senast tre månader innan stängning. Det betyder att du inte längre kan använda dina tjänster från det datumet.

 

Men har inte alla kunder lagstadgad rätt att få en lösning?

Enligt lagen har alla hushåll och företag rätt till telefoni och bredband med 1 Mbit/s. Detta gäller permanent adress.

Vår bedömning är att samtliga berörda hushåll och företag kommer kunna få en ny telefoni- och bredbandslösning av Telia eller någon annan operatör på marknaden. Tjänster över fiber- och mobilnätet erbjuds idag av en mängd olika aktörer och det är den samlade marknaden som kommer erbjuda alternativen till kopparnätet. Beroende på var det är i landet och kundens önskemål kan det t ex vara en fiberförening, ett stadsnät eller en mobiloperatör. Vilken aktör som kommer att kunna leverera var kommer att variera från situation till situation. Om inga alternativ finns, kommer PTS att träda in.
 

Varför just de här stationerna?

Det är en kombination av gammal teknik, få och sjunkande antal kunder och god mobiltäckning från Telia. Inom vissa av dessa områden finns det dessutom fiber.