Överlåtelse av abonnemang

Det kan finnas flera skäl till att göra en överlåtelse av abonnemang - allt ifrån utlandsflytt till ändrade familjeförhållanden eller dödsfall.
Överlåtelse ska ske skriftligt på en särskild blankett som rör den abonnemangstyp du vill överlåta. Välj det område som är aktuellt för dig nedan.

Bredband, Tv och Fast telefoni

Följande blankett använder du som vill överlåta ett abonnemang för Bredband, Tv eller Fast telefoni.


Mobil telefoni och Mobilt bredband

Följande blankett använder du som vill överlåta ett abonnemang för Mobil telefoni och Mobilt bredband.


Allmänna villkor »
Överlåtelseblanketter för företag »

©Telia 556430-0142