Säker surf

Säker surf

Ett komplett skydd för din dator. För dig som har fast eller mobilt bredband från Telia.

{{product.text}}

Tiden är ute!
dgr tim min sek kvar

{{product.text}}

{{product.text}}

{{product.popupText}}

{{product.linkText}}

{{ selectedOffer.introText }}

{{selectedOffer.leadsSuccessHeading}}

{{selectedOffer.leadsSuccessText}}

{{selectedOffer.leadsErrorHeading}}

{{selectedOffer.leadsErrorText}}

{{selectedOffer.leadsClosedHeading}}

{{selectedOffer.leadsClosedText}}


{{selectedOffer.leadsSuccessHeading}}

{{selectedOffer.leadsSuccessText}}

{{selectedOffer.leadsErrorHeading}}

{{selectedOffer.leadsErrorText}}

{{selectedOffer.leadsClosedHeading}}

{{selectedOffer.leadsClosedText}}

{{ productInfo.campaignInfo }}
{{ selectedOffer.smsText }}
{{ selectedOffer.introText }}

Månad {{price.month}} {{price.fee}} kr
{{selectedOffer.pricePrefix ? selectedOffer.pricePrefix : "Betala nu"}} {{selectedOffer.oneTimeFee}} kr
Minsta totalkostnad är {{selectedOffer.totalFee}} kr
Världens bästa datorskydd (PC och Mac) från F-Secure

Världens bästa datorskydd (PC och Mac) från F-Secure

 F-Secure fick i februari 2015 utmärkelsen “Bästa Skydd 2014” av oberoende IT-säkerhetsinstitutet AV-TEST.

Ett komplett skydd för datorn

Surfskydd

  • Varnar dig/blockerar skadliga webbplatser
  • Sorterar bort spam som verkar innehålla virus

Virusskydd

  • Söker efter virus i datorn
  • Automatiska uppdateringar
  • Programmet reagerar om datorn beter sig onormalt

Föräldraskydd (ej för Mac)

  • Spärra tillgång till exempelvis pornografi och våld
  • Lösenordsskydda webbläsaren
  • Ställ in hur länge och mellan vilka tider man kan surfa på datorn

Skydda alla dina datorer

Har du flera datorer kan du som har fast bredband skaffa upp till 5 prenumerationer. Du behöver en prenumeration per dator. Har du mobilt bredband kan du ha en prenumeration. Om du har Mobilt bredband Bas eller Plus så är det till ditt fasta bredband som du beställer tjänsten, även om du använder den till en dator med mobilt bredband.

Tekniska förutsättningar

Säker surf fungerar med Windows 10, 8 och 7 resp. Mac OS 10.8 och 10.9

Ladda ner och installera

Fast bredband

Har du fast bredband behöver du ditt prenumerationsnummer för att ladda ner och installera Säker surf. Du hittar ditt prenumerationsnummer på Mina Sidor. Välj ditt bredbandsabonnemang och klicka på Säker surf under rubriken Tjänster.

Ladda ner och installera Säker surf

Mobilt bredband

Sms:a säkersurf till 4466. I det returnerande sms:et får du prenumerationsnummer och länk för att ladda ner applikationen. Om du inte aktiverar tjänsten inom 30 dagar behöver du beställa ett nytt prenumerationsnummer.

Du kan även logga in på Mina Sidor och gå vidare till ditt mobila bredband. Klicka på Trygghet/säkehet under rubriken Tjänster.


Tänk på att Säker Surf endast kan beställas av dig som har bredband hos Telia.

Support för Säker surf

Se våra supportsidor för Säker surf om du behöver hjälp att komma igång eller ändra ditt prenumerationsnummer m.m.

Supportassistenten

Ladda ner Supportassistenten och få automatisk hjälp med ditt bredband. Supportassistenten är ett program som jobbar i bakgrunden på din dator och hittar och rättar till eventuella problem. Den hjälper dig bland annat med din internetanslutning, trådlösa uppkoppling, webbläsare och e-post.

Säker surf

Ingen bindningstid, 1 månads uppsägningstid.

Har du fast bredband kan du ha upp till 5 st prenumerationer. Har du mobilt bredband kan du ha en prenumeration.

Du kan kombinera Säker mobil och Säker surf när du har mobilt bredband. 

1. Allmänt
För Säker Surf, gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang.
 
2. Omfattning 
Genom tjänsten erbjuds kunden skydd mot obehörigt intrång i kundens dator som kan medföra åtkomst av information och datorer. Detta erhålls genom elektronisk nedladdning av programvara. Dessutom innehåller tjänsten ett effektivt skydd mot datavirus. Tjänstens omfattning specificeras i vid var tid gällande produktbeskrivning. Tjänsten förutsätter att kunden har ett bredbands- eller mobilt bredbands abonnemang. 
 
3. Anslutning
Tjänsten fungerar enbart för en dator och inte för fler anslutna datorer på ett Lokalt Nätverk (LAN). 
 
4. Skadestånd och ansvarsbegränsningar
Telia är inte skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av datavirus, fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag. Telia är inte heller skadeståndsskyldig om någon behörig eller obehörig gör intrång i kundens eller annans dator och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. Telia tar vidare inget ansvar för programvarans möjlighet att vara verksamt mot något specifikt datavirus eller för skador som orsakas av att virusskyddet inte fungerar. Telia är inte heller skadeståndskyldig för skada eller förlust i händelse av påverkan och/eller ingrepp från tredje man. Telia är inte heller ansvarig för skada som orsakats genom olyckshändelse, blixtnedslag mm.
 
5. Licensvillkor för virusskydd, surfskydd och föräldraskydd
Kunden får inte använda, kopiera, ändra eller överföra programmet, dokumentationen eller någon kopia av det på något sätt som inte uttryckligen tillåts i detta avtal. Om kunden inte godkänner alla avtalsvillkor för tjänsten, får han inte kopiera, installera eller använda programvaran. Programvaran licensieras till kunden för användning enligt tjänstens avtalsvillkor. Villkoren kan ändras när som helst, och de ändrade villkoren gäller automatiskt för de versioner av programvaran som distribueras tillsammans med de ändrade villkoren. Kunden äger mediet som programvaran distribueras på, men Telia är ägare till alla kopior av programvaran och alla uppdateringar av programvaran.
5a) Den här licensen (prenumerationen) ger kunden rätt att:
* Installera och använda programvaran på en dator.
* Skapa kopior av ”installationsprogrammet” för installations- och säkerhetskopieringsändamål.
5b) Begränsningar för användning
Kunden får inte distribuera kopior av programvaran till tredje man, överföra programvaran elektroniskt till en dator som tillhör tredje man eller tillåta denne att kopiera programvaran. Kunden får inte dekompilera, rekonstruera, demontera eller på något annat sätt dela upp programvaran till ett format som är tolkningsbart. Kunden får heller inte ändra, anpassa, översätta, hyra ut, sälja eller distribuera programvaran eller någon del av den eller skapa vidareutvecklade produkter som bygger på programvaran eller någon del av den.
5c) Begränsad garanti och ansvarsfriskrivning. Programvaran tillhandahålls ”i befintligt skick”. Telia avsäger sig uttryckligen alla garantier, inklusive underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Telia lämnar inga garantier för programvaran i fråga om riktighet, noggrannhet, tillförlitlighet som t ex vid installation tillsammans med andra programvaror som inte är kompatibla. Kunden tar själv hela risken för resultatet och funktionen för programvaran. De begränsade garantierna som beskrivs i föregående stycken är de enda garantier av något slag som lämnas av Telia för den här produkten. Ingen muntlig eller skriftlig information eller rådgivning från Telia, dess återförsäljare, distributörer, representanter eller anställda utgör en garanti eller utökar på något sätt omfånget av den nämnda begränsade garantin, och Telia garanterar inte att sådan information stämmer.
5d) Äganderätt
Äganderätt, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter för programvaran tillhör programvaruleverantören till Tjänsten. Programvaran skyddas av både nationella och internationella upphovsrättslagar och upphovsrättsavtal.  
5e) Avtalets giltighet och uppsägning
Licensen (prenumerationen) för programvaran gäller tills den sägs upp. Den upphör omedelbart att gälla utan föregående meddelande om kunden bryter mot något av villkoren i avtalet. Kunden är inte berättigad till någon ersättning från Telia när avtalet sägs upp. Villkoren som gäller begränsningar för användningen fortsätter att gälla även när avtalet har upphört.
 
6. Överlåtelse
Kunden kan enbart överlåta abonnemanget till annan användare av samma dator som abonnemanget är kopplat till. Detta på grund av att tjänsten är knuten till användarens dator och inte till användaren själv.
 
 
Tidigare villkor