Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna

Pilotprojekt planeras i Västerbotten Telia tar nästa steg i att bygga det nya digitala Sverige för att möta utmaningarna inom svensk hälso- och sjukvård. Befolkningen blir allt äldre och vill, med bevarad livskvalitet bo kvar längre hemma samtidigt som vårdkostnaderna ökar när antal äldre blir fler. Telia lanserar idag Telia Healthcare som skapar närhet mellan individen och vårdgivaren, genom en kommunikationslösning som möjliggör effektivare vård och ett friskare liv. Tillsammans med Region Västerbotten planeras ett antal pilotprojekt där individen kan följa sin egen hälsoutveckling, förebygga sjukdom och nås av läkare eller andra experter i sitt hem om något oväntat händer.

2014-06-27 - Pressrelease taggad med: Telia, Telia Healthcare

– Vår vision är att skapa närhet till vård och öka livskvalitet med hjälp av rätt teknik. Detta ger dessutom mer vård för samma peng vilket gynnar både individ och kommun, säger Niklas Sundler, affärsansvarig för Telia Healthcare.

– Genom ökad delaktighet i ditt hälsotillstånd så kan onödig sjukvård undvikas. Blir du väl sjuk så ska du kunna vårdas i hemmet så länge som möjligt på ett tryggt sätt. Efterhand som du blir äldre ska du få en bättre livskvalitet genom att kunna åldras tryggt i ditt hem, säger Niklas Sundler.

Telia bygger det nya digitala samhället och under tre år fram till 2015 investerar vi 15 miljarder i Sverige på att bygga ut och förstärka den mobila och fasta infrastrukturen. För att nå ut med tjänster med bra kvalitet till hela Sverige krävs en mix av olika accesstekniker vilket Telia har.

Hjärtat i satsningen Telia Healthcare är tjänsten Home Care vilket är en liten box/låda som trådlöst kommunicerar med sensorer mellan hemmet och vårdgivaren på individens villkor. Genom Telia Home Care kan individen ha kontroll på vad som händer i sitt hem, till exempel få hjälp med olika typer av tjänster som blodprov eller EKG-mätning i hemmet. Patienten kan dessutom följa sin hälsoutveckling förebyggande och/eller dela den informationen vid sjukdom. Man kan även ha kontroll på om någon glömt strykjärnet eller vattenkranen på eller om någon ramlat på golvet.

Tillsammans med Region Västerbotten planeras nu en pilot där ett antal kommuner med ungefär 100-200 vårdtagare kommer närmare vården och omsorgen under 2014.

– Trygghetsaspekten är helt avgörande. Målet är att nyttja digital teknik i hemmet för att äldre och personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning ska känna trygghet och få tillgång till service som behövs för att ha ett bra liv i hemmiljö, säger Anna Lassinantti, biträdande regiondirektör i Västerbotten.

Syftet med testprojektet är att göra det möjligt för Västerbottningarna att, med hemmet som bas, skräddarsy digitala lösningar som på bästa och enklaste sätt bidrar till att lösa individens varierande behov av omsorg och sjukvård. I förlängningen kommer också denna utveckling att medföra att närstående blir mer delaktiga i vården av sina anhöriga och kan hjälpa till på ett enklare sätt.

För berörd vårdpersonal minskar antalet kommunikationsenheter som måste hanteras och kanske viktigast av allt - telefoner, surfplattor och andra enheter kommer att fungera integrerat med varandra. Även informations- och andra vårdsystem kommer att kunna integreras och samverka inom ramen för Telia Healthcare.

För mer information, kontakta Helena de Verdier, 070-551 31 38 eller besök vårt nyhetsrum telia.se/media.
   

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är Sveriges kommunikationsmotor och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.com.

Bifogade filer