Telefonkiosken tackar för sig

När de var som flest i början av 1980-talet fanns det runt 44 000 stycken i Sverige. I dag är det bara 1200 kvar och under 2015 tas de sista bort. Några få kommer att sakna dem. En del vet knappt vad det är. Och bara 1 procent av svenskarna har använt en det senaste året. Vi talar om telefonkiosken eller telefonautomaten som nu definitiv spelat ut sin roll i den nya mobiltelefontäta tillvaron.

2013-09-25 - Pressrelease taggad med: Telia, Telefonkiosk, Antonio Meucci, Stockholm Bell, Telefonautomat

Det var på 1860-talet som det första gången ringde i en telefon. Det inträffade när den italiensk-amerikanske uppfinnaren Antonio Meucci demonstrerade sin uppfinning för en tidning i New York. Omkring 20 år senare, på 1880-talet, startade den första kommersiella telefonoperatören i Sverige (Stockholm Bell Telefonaktiebolag).

Den första telefonkiosken i Sverige sattes upp i Stockholm redan på 1890-talet. Antalet växte sedan stadigt fram till början av 1980-talet. Sedan dess har antalet telefonautomater stadigt minskat. Dryga kostnader för drift och skadegörelse gjorde det mindre och mindre lönsamt att driva dem. Telia lät dock under lång tid samhällsansvaret väga tyngre än det rent ekonomiska och en del telefonautomater fick stå kvar mycket längre än de rent ekonomiska förutsättningarna egentligen tillät.

Fler mobiltelefonabonnemang än svenskar
När mobiltelefonin slog igenom under 1990-talet så minskade dock ringande i telefonautomater dramatiskt. Ett mindre antal var nu kvar ute på gator och torg. De flesta kiosker eller automater hittade man i köpcentra och på och omkring landets tågstationer. I mitten på 2000-talet uppgraderades ett antal telefonkiosker i landet till så kallade surfkiosker. Telia satte helt enkelt en trådlös bredbandsrouter på kioskens tak och gjorde den till en del av Telias landsomfattande bredbandsnät. Men det hindrade inte att användningen av kioskerna fortsatte att minska. Sedan några år tillbaka fanns det redan fler mobiltelefonabonnemang i Sverige än det fanns svenskar och det började stå alltmer klart att telefonautomaterna snart hade spelat ut sin roll.

Aldrig använt en telefonautomat
Telia lät Sifo undersöka våra vanor när det gäller telefonkiosker och telefonautomater - se nedan. I undersökningen som genomfördes av Sifo 19 till 23 augusti 2013 säger 99 procent av svenskarna att de inte använt en telefonkiosk eller telefonautomat under senaste året. En (1) procentenhet av dessa sade att de aldrig någonsin använt sig av en. Av de 1000 tillfrågade svarade 93 procent att de använder sin mobila telefon om de behöver ringa när det de var utanför hemmet eller jobbet. Fem procent väntar med att ringa på sin fasta telefon när de kommer hem.

Telia har nu inlett den avveckling som skall vara klar någon gång under år 2015. Då tas den sista telefonautomaten ur drift.

Har du ringt från en telefonkiosk/telefonautomat i Sverige under det senaste året?
98 procent                        Nej, det har jag inte.
1 procent                          Ja, 1-5 gånger
0 procent                          Ja, 5-10 gånger
0 procent                          Ja, mer än 10 gånger.
1 procent                          Jag har aldrig någonsin ringt från en telefonautomat

Om du vill ringa till någon när du har lämnat ditt hem eller din arbetsplats. Hur gör du då?
93 procent                        Jag använder min mobiltelefon
5 procent                          Jag väntar att ringa tills jag kommer åt en fast telefon hemma eller på arbetet.
0 procent                          Jag letar upp en telefonkiosk
1 procent                          Vet ej

Bifogade filer