Glömt användaruppgifter? Registrera dig

Glömt användaruppgifter? Kontakta oss

Glömt anvndarnamn? Glömt lsenord?
Ramavtal DANTE
Vill du skicka en avropsförfrågan till oss, klicka på knappen.

Ramavtal DANTE

Telia har avtal på samtliga av Kammarkollegiets fem ramavtalsområden inkluderande samtliga delområden, inom det stora upphandlingsprojektet "Datakommunikation, nätverk och telefoni".
  • Helhetslösningar för verksamheten
  • Bättre villkor
  • Lägre priser
  • Enklare administration
  • Långsiktig trygghet
 
Ramavtal Offentlig sektor

Tryggt med helhetsleverantör

Tack vare att Telia fått till stånd ramavtal inom projektets samtliga fem delområden kan vi ta på oss rollen som helhetsleverantör. För dig som kund blir det väldigt tydligt vem som ansvarar för funktioner och tillförlitlighet. Och för oss som leverantör ger det heltäckande ramavtalet oss möjlighet att på bästa sätt tillgodose den offentliga sektorns höga kvalitetskrav.

Tjänster och nät i toppklass

Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar. Ekonomin är pressad på många håll, samtidigt som medborgare och andra intressenter förväntar sig god service.
Inte minst är förhoppningarna stora på det som kallas e-förvaltning, d.v.s. en utvecklad verksamhet där man drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. Här erbjuder Telia kraftfulla kommunikationslösningar som gör kommuner, landsting och myndigheter ännu effektivare. Att vi är den enda leverantören som fått ramavtal på samtliga delområden är naturligtvis extra glädjande.

Hyrda kommunikationsfunktioner ger avlastning

Vi kan leverera de valda lösningarna i form av en sammanhållen tjänst. Därmed slipper du teknikinvesteringar och driftansvar. Konceptet kallas Kommunikation som tjänst och har blivit betydligt mer omfattande än i tidigare ramavtal. Nu ingår förutom telefoni även lokalt nätverk, wan, videokommunikation, kontaktcenter och andra lösningar.

Telia tar ett helhetsansvar för de avtalade funktionerna, vilket innebär en rejäl avlastning för er organisation, de resurserna kan exempelvis användas för att utveckla verksamheten istället.

Naturligtvis går det lika bra att välja enskilda erbjudanden hos Telia. De heltäckande ramavtalen i kombination med vårt breda utbud betyder att du med största sannolikhet kommer att kunna hitta just det stöd din förvaltning behöver.

Avrop enligt ramavtalet

När du vill köpa tjänster eller produkter som ingår i ett ramavtal kontaktar du oss för en inledande diskussion om behov och tänkbara lösningar.

Därefter görs en avropsförfrågan. I samband med vårt svar på avropsförfrågan finns det möjlighet till en gemensam och helt öppen diskussion om för att finna den mest optimala lösningen för er. Detta är en punkt där det här förfarandet skiljer sig från en upphandling utan ramavtal. När alla detaljer i affären är klarlagda skriver vi tillsammans ett leveransavtal.

Vem/vilka får nyttja avtalen?

Ramavtalen kan användas av i stort sett hela den offentliga sektorn i Sverige, vilket är sammanlagt nästan 1000 organisationer. Samtliga myndigheter har automatisk tillgång till ramavtalen inom tele- och datakommunikation och skall genomföra avrop. En förteckning över de kommuner och landsting som kan göra avrop hittar du i respektive ramavtal.

Behöver du hjälp?

Kommersiella frågor om produkten: 020-505 505

Allmänna frågor om produkten: 020-90 90 95