Glömt användaruppgifter? Registrera dig

Glömt användaruppgifter? Kontakta oss

Glömt anvndarnamn? Glömt lsenord?
Kommunikationsutrustning
Vill du bli kontaktad av säljare, klicka nedan.

Kommunikationsutrustning

Ramavtal mellan Telia och Kammarkollegiet (fd Verva) avseende Kommunikationsutrustning för tal, bild och datakommunikation.
  • Trådbunden som trådlös kommunikation
  • Produktrelaterade leverantörstjänster
 

Området omfattas av

I området ingår såväl trådbunden som trådlös kommunikation, aktiv nätverksutrustning, telefonisystem, tillhörande säkerhets- och stödsystem, nätprodukter, kontaktcenterprodukter, produkter för övervakning och trafikoptimering.
Ramavtalsområdet omfattar även produktrelaterade leverantörstjänster så som kundtjänst, administration, installation, service och underhåll.

Samarbete med leverantörer

Inom aktiv nätverksutrustning, säkerhet, nätprodukter, övervakning och trafikoptimering, samarbetar Telia med Cygate och erbjuder produkter från de på marknaden mest förekommande leverantörerna. Telia har inom området telefonisystem med produkter från leverantörerna Aastra, Cisco och Nortel. Inom området stödsystemsutrustning finns leverantörer såsom Aastra, NICE, Soft-ex och Trio representerade. Inom Kontaktcenterutrustning är produkter från Aastra, Cisco, Genesys, Nortel och Telia medtagna.

Behöver du hjälp?

Kommersiella frågor om produkten: 020-505 505

Allmänna frågor om produkten: 020-90 90 95